Hälsa på hos oss

Användarvillkor

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ACTIMELS WEBSIDA

Denna websida drivs av Danone AB ("vi" eller "oss"). Tillgång till denna websida gäller under följande villkor, eventuella specifika villkor för särkskilda delar eller sidor på websidan och under gällande lagar. Genom att använda denna websida accepterar du dessa användarvillkor, och vid användning av andra delar av denna websida accepterar du att följa användarvillkor för dessa delar. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen använd inte denna websida.

 

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR

Vi kan ändra i dessa användarvillkor och du bör egelbundet besöka denna sida för att uppmärksamma de gällande villkoren. Om du fortsätter att använda denna websida efter att användarvillkoren ändrats, accepterar du dessa ändringar.

 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBSIDOR

På denna websida kan finnas länkar till tredje parts websidor. Dessa länkar är överenskomna med de berörda websidorna när vi anser att innehållet och eventuella tjänster som erbjuds är i dem är passande. Vi ansvarar inte för innehållet i tredje parts websidor och accepterar inget ansvar för eventuell skada du utsätts för vid användande av dessa websidor. Dessa andra websidor gäller under separata användarvillkor, vilka bör läsas innan du använder dessa websidor.

 

VÅR IMMATERIELLA ÄGANDERÄTT

Åtkomst till denna websida ger dig rättighet att använda den endast för personligt, icke-kommersiellt bruk.Alla rättigheter, titlar och intressen i denna websida, inklusive varumärken och copyrights, är i helhet vår egendom eller våra licensgivares egendom. Kopiering, ändring eller distribution av innehållet på denna websida utan vår skriftliga tillåtelse är strikt förbjuden. Som förtydligande är kopiering av text, foton, dokument, trademarks, logotype eller andra varumärken strikt förbjuden.

 

Genom att acceptera dessa användarvillkor och vid registrering vid och användande av denna websida, ger du oss royaltyfri rätt att använda ditt innehålls, såsom data, bilder, och text, med exkluderat någon personligt identifierande information, för all användning i alla medier globalt under hela livstiden för gällande immateriell äganderätt. Detta påverkar inte dina rättigheter under vår Intergritetspolicy.